Contact Us

CONTACT: DJ CENTRAL - Volta Media Ltd

88 Wood Str. London Barbican 10-th - 15-th Floor , EC2V 7RS United Kingdom

DJ Central . EU jest częścią VOLTA MEDIA LIMITED z siedzibą w Londynie, UK

Zarejestrowana w Companies House pod numerem 9133126

TEL. +44 203 695 3665 FAX: +44 203 695 3666 email: booking@volta-media.eu